Stacks Image 133

De grenzen van mijn taal, zijn de grenzen van mijn wereld

~ Wittgenstein

My Image

Nederlands leren?

Dat kan... voor:

  • beginners
  • gevorderden
  • inburgeringsexamen incl KNM en ONA
  • Staatsexamen 1 en 2 incl KNM en ONA
  • zakelijk Nederlands
  • Nederlands op de werkvloer
My Image
My Image

Inburgering...

Beginners...

Gevorderden...

Zakelijk...

Werkvloer...

Staatsexamen...

Waarom RVK Taaltraining?

Stacks Image 8743

Professioneel

RVK is NT2 gecertificeerd en kan u voorbereiden op o.a. het Staatsexamen NT2 en het Inburgeringsexamen. Dit moet u afleggen als u vanuit het buitenland in Nederland wilt verder studeren. RVK werkt op basis van niveaus zoals vastgesteld binnen het Europees Referentie Kader.

Stacks Image 8745

Gemotiveerd

RVK heeft veel ervaring in het NT2 onderwijs en is bevoegd om te werken met speciale doelgroepen. RVK is zeer gemotiveerd om de gestelde doelen te halen en begeleidt de cursisten met veel enthousiasme. Kortom het aanbod is veelzijdig en de begeleiding inspirerend.

Stacks Image 3653

Flexibel

Flexibiliteit is één van de pijlers van RVK. Lessen kunnen worden verzorgd op elke gewenste locatie. Ook is het mogelijk om te studeren op afstand, onder andere door gebruik te maken van Skype of FaceTime. Graag leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn.

Stacks Image 3657

Maatwerk

De behoefte van u, de cursist, staat voorop bij het samenstellen van een lespakket. Samen kijken wij wat de beste aanpak is in uw situatie. We kijken naar het tijdpad, de locatie en ook naar de intensiteit van de lessen. In overleg is veel mogelijk!

RVK Taaltraining voor bedrijven en particulieren!

Stacks Image 161

Europees Referentie Kader


Het ERK omschrijft het niveau van de beheersing van een vreemde taal binnen Europa. Uitgangspunt bij het bepalen van het niveau is wat men kan in de betreffende taal. Lees verder voor een overzicht van de algemene niveau beschrijvingen.

Stacks Image 165

Nederlands als tweede taal


Is Nederlands niet uw moedertaal en leert u Nederlands op latere leeftijd? Met een diploma van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) kunt u laten zien dat u voldoende Nederlands kent om in Nederland te werken of studeren. Lees verder over examen programma's

Informatie rvk
KvK Nummer 51777444
BTW Nummer NL001164613B85
Bank NL90INGB0003669656

Algemene voorwaarden
ria@rvktaaltraining.nl
ADRES
Charles Petitweg 35
4827 HJ Breda
TELEFOON
06 13926318